Privacyverklaring

In deze privacyverklaring lees je hoe onze gemeente dagelijks omgaat met persoonsgegevens en privacy. Wij gaan zorgvuldig en veilig om met de persoonsgegevens. En houden ons daarbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. We leggen alleen die gegevens vast wat echt nodig is.

Lees onze volledige privacyverklaring op www.lansingerland.nl.